facebook

Чи можуть діти/батьки здійснювати аудіо – чи відеозапис у школі

Так, можуть за умови, що аудіо- чи відеозапис здійснюється за згодою особи, яку знімають (у тому числі мовчазною — відсутність заперечення), або без такої згоди з метою фіксації порушень прав людини.

Відповідно до частини 2 статті 34 Конституції України, «кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір».

Фіксування голосу, зображення, поведінки фізичної особи за допомогою технічних засобів є збором інформації, передбаченим ст. 34 Конституції України. Проте це право обмежене частиною 1 статті 32 Конституції України, згідно з якою «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України».

Винятки викладені в частині 2 статті 32 Конституції України: «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Частиною 2 статті 11 Закону України «Про інформацію» також передбачено: «Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини».

Тобто, збирання інформації про особу, у тому числі за допомогою технічних засобів, допускається без її згоди, зокрема, для захисту прав людини.

Це підтверджено Конституційним Судом України рішенням у справі № 1-9/2012 від 20.01.2012 року, а саме: «збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Таким чином, аудіо- чи відеофіксація протиправних дій посадових осіб чи громадян не підпадає під обмеження щодо збирання інформації та допускається без їхнього дозволу, оскільки є реалізацією права особи на власний захист чи захист прав дітей.

Важливо!

Діяльність посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування є публічною, тому зйомка дій таких осіб під час виконання службових обов’язків є допустимою, крім винятків, встановлених законом.

Джерело.

Close